GPS-sporing - punkter og linjer i QGIS.

Dette er en enkel ressursside for "GPS-sporing - punkter og linjer i QGIS".


GPX-formatet er åpent og gratis å bruke, og mange applikasjoner bruker dette formatet. Om man ikke eier en garmin-enhet, kan man enkelt laste ned en applikasjon til smarttelefonen. For ekempel disse:

GPS Logger for Android
Dette er en åpen applikasjon som fungerer på Android-enheter.
Kildekoden er tilgjengelig på github,
og hvor man selv kan gjøre endringer.
Utvikleren erklærer også at  applikasjonen ikke samler data fra brukeren.

myTracks - The GPS-Logger (iPhone)
Dette er et alternativ for dem som bruker iPhone.

Det kreves ikke at deltakerne prøver disse applikasjonene eller bruker dem til å samle inn data. Det er imidlertid anbefalt fordi jeg da har mulighet til å hjelpe med tekniske problemer.


Kurset vil derimot fokusere på hvordan man kan behandle slike datasett i QGIS. Datasettet som vil bli brukt dekker ett mindre turområde i Ås, nærmere bestemt Åsmåsan. Dette datasettet er samlet inn med en Garmin-enhet, men i tilsvarene format som man vil kunne eksportere fra en smarttelefonapp.

Orginaldata:

Sporlogger fra Åsmåsan (.gpx-format)
Dette er orginale sporlogger. Innsamlet med en Garmin eTrex HCx Legend.Underveisresultater:

Sporlogger (.shp-format)
Sporloggene slått sammen til én .shp-fil, som også er konvertert til UTM sone 32 koordinater (EPSG:25832)

Sporlogger (.shp-format)
Sporloggene forenklet, for å gjøre seneree prosesser mindre prosessorkrevende.

Avgrensing av interesseområde (.shp-format)
Dette er et flatelag som kan brukest til å klippe sporene.

Spor klippet (.shp-format)
Sporene klippet etter loggen

Linjetetthet (.tif-format)
Rasternett som viser linjetettheten i m/m²

Stier etter terskelverdi (.tif-format)
Terskelverdi satt for å skape skarpe grenser.

Stinett (.shp-format)
Dette er stinettet (med noen manuelle justeringer)

Veipunkter (.shp-format)
Dette er veipunktene.Sluttresultat:

Korteste vei (.shp-format)
Den korteste veien fra et valgt punkt til alle de andre punktene i veipunkter.shpTid og sted

Trykk her for å gå til evalueringsskjema.

Flyer for GPS-sporing - punkter og linjer i QGIS (.pdf)


Anders Johan Konnestad

Tlf.: +47 977 22 320
E-post: anders.johan@konnestad.com
Org.nr.: 922 612 072
Denne siden er driftet av Konnestad Consulting
© Anders Johan Konnestad