Praktisk startkurs i QGIS

Dette er en enkel ressursside for Praktisk startkurs i QGIS.


Informasjon om Praktisk startkurs i QGIS (.pdf)
QGIS er et vederlagsfritt program for behandlig av geografisk informasjon. Programmet kan enkelt installers på egen laptop og brukest til ethvert formål etter GPLv2-lisensen. Det forutsettes at deltakerne har egen laptop med programmet installert, for å bruke minst mulig tid på installasjon i løpet av kurset. Det er også anbefalt å ha med egen datamus.

Installasjon for for Windows 10:


Installasjon for MacOS:


Installasjon for Debian 10 Bullseye (GNU/Linux):


Datasett:

 1. Last ned datasett AR50-datasettet over Oslo.
 2. Velg .gml-format og sett projeksjonen til EUREF89 UTM sone 32.
 3. Last ned
 4. Pakk ut .zip-fila
 5. Dra .gml-filen inn i QGIS
 6. Velg "ArealressursFlate" og trykk "OK"
 7. Dokumentasjon og er tilgjengelig på NIBIO sine hjemmesider
 8. Tegneregler er tilgjengelige på geonorge.no

Stiler:

 1. Trykk her for å laste ned bonitetstilen
 2. Pakk ut .zip-fila, filen skal være i .sld-format.
 3. Gå til Symbologi-menyen () i Lagegenskapene.
 4. Trykk "Stil" og velg "Last stil...".
 5. Last inn .sld-filen og trykk "OK"
 6. Kartet vil nå være regelstyrt farglagt ().

WMS-tjeneste:

 1. Høyreklikk på jordkloden i Browseren til venstre i QGIS og velg "Ny forbindelse".
 2. Navn: "Toporaster 4". (valgfritt navn, men navn er obligatorisk)
 3. URL: http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.toporaster4?version=1.3.0&service=wms&request=getcapabilities
 4. Trykk "OK"
 5. Det er nå en liste under jordklodesymbolet: Ekspander listen ved å trykke på den svarte pilen () til venstre for kloden ().
 6. Dobbeltklikk på objektene som dukker opp under helt til WMS-tjenesten blir lagt til som et lag i lagvinduet.
 7. OBS: Linken som står i klartekst over er ikke en tradisjonell nettadresse. I nettleseren vil kun vise den som en XML-tabell.
Tid og sted

Trykk her for å gå til evalueringsskjema.

Anders Johan Konnestad

Tlf.: +47 977 22 320
E-post: anders.johan@konnestad.com
Org.nr.: 922 612 072
Denne siden er driftet av Konnestad Consulting
© Anders Johan Konnestad